Eurooppalainen Suomi ry on suomalaisen Eurooppaliikkeen kattojärjestö ja osa 39 maassa toimivaa kansainvälistä European Movement Internationalia (EMI). Eurooppalainen Suomi on Suomessa rekisteröity ja oikeustoimikelpoinen, voittoa tavoittelematon ja poliittisesti sitoutumaton järjestö.

Tehtävä

Eurooppaliikkeen kattojärjestönä Suomessa järjestö koordinoi merkittävää kansalaisjärjestöverkostoa ja toimii tiiviissä yhteistyössä yhteisöjäsentensä kanssa, vaikuttaen kattojärjestönsä EMIn ja sen 39 maassa toimivien kansallisten jäsenjärjestöjen sekä 38 kansainvälisen jäsenyhdistyksen kanssa Euroopan unioniin ja sen jäsenmaiden toteuttamaan politiikkaan. Lisäksi järjestö ylläpitää laajaa julkaisutoimintaa, osallistuu yhteiskunnalliseen keskusteluun ja edistää kansalaiskeskustelua sekä toteuttaa hanketoimintaa.

Tehtäväänsä Eurooppalainen Suomi toteuttaa 12 aluejärjestöstä koostuvan ja koko Suomen (ja Brysselin) kattavan aktiiviverkostonsa kautta. Aluejärjestöt toimivat myös paikallisyhdistyksinä ja järjestävät alueellista toimintaa Eurooppalaisen Suomen noin 3 000 henkilöjäsenelle. Eurooppalainen Suomi Brysselissä ry:n jäsenistö muodostuu pääasiassa Brysselissä työskentelevistä poliitikoista, virkamiehistä ja lobbareista, jotka muodostavat tiiviin suomalaisen verkoston.

Eurooppaliike

Aluejärjestöjen lisäksi Eurooppaliikkeeseen kuuluvat kiinteästi Eurooppalaisen Suomen viisi sisarjärjestöä eli Eurooppanuoret ry, Eurooppanaiset ry, Eurooppafederalistit ry, Euroklubi ry ja Euroopan kulttuuriyhdistys – EKSO ry. Sisarjärjestöt ovat Eurooppalaisen Suomen jäsenjärjestöjä, mutta toimivat itsenäisenä osana Eurooppaliikettä omien tavoiteohjelmiensa puitteissa.

Kansalaisjärjestötoiminnan rinnalla Eurooppalainen Suomi toimii aktiivisesti suomalaisten instituutioiden, organisaatioiden, yhdistysten ja poliittisten liikkeiden kanssa. Eurooppalaisen Suomen 13 yhteisöjäsentä ovat keskeisessä asemassa Eurooppaliikkeen hanke-, julkaisu- ja vaikuttamistoiminnan suunnittelussa ja toteuttamisessa. Yhteisöjäsenten edustus Eurooppalaisen Suomen hallituksessa mahdollistaa tiiviit yhteydet järjestöjen välillä.

Yhteisöjäsenten ohella tiiviitä suhteita ylläpidetään kaikkiin eduskuntapuolueisiin, joista useilla on myös edustus Eurooppalaisen Suomen hallituksessa. Poliittiset puolueet eivät kuitenkaan ole järjestön jäseniä eivätkä käytä muodollista valtaa järjestön vuosikokouksissa.