Puheenjohtaja Ville Kaunisto: EU:n tavaroiden vapaa liikkuvuus on turvattava

Eurooppalaisen Suomen puheenjohtaja ja kokoomuksen kansanedustaja Ville Kaunisto on huolissaan EU:n sisämarkkinoiden kansalaisille tuoman turvallisuuden haasteista koronaviruksen aikana. Vapaa liikkuvuus on sisämarkkinoiden perusta. EU:n jäsenmaat ovat yksipuolisesti ilmoittaneet sulkevansa rajansa. Sen lisäksi EU:n johtajat päättivät sulkea unionin ulkorajat kuukaudeksi. Ihmisten vapaa liikkuvuus on käytännössä täysin keskeytetty Euroopassa. Koetuksella on myös Lue lisää…

Suomen on syytä luottaa ulkopolitiikassa ystäviinsä

Europarlamentaarikko Henna Virkkunen (EPP) nosti Helsingin Sanomien vieraiskynässä esille (HS Vieraskynä 31.1.) toiveen EU:n enemmistöpäätöksenteon edistämisestä ulko- ja turvallisuuspolitiikassa. Tähän tarttui europarlamentaarikko Laura Huhtasaari (ID), joka vastineessaan (HS Mielipide 8.2.) osoittaa johdonmukaista epäluottamusta muita Euroopan unionin jäsenmaita kohtaan. Kaikille lienee selvää, että Euroopan unionin ulkopoliittinen toimintakyky on rajoittunutta, osin yksimielisyysvaatimuksen Lue lisää…

Euroopan unioni on myös sisäpolitiikkaa

Euroopan unioni on sisäpolitiikkaa, mitä Suomessa ei aina muisteta. Sen vuoksi eduskuntavaaleissa ja heti perään tulevissa eurovaaleissa on kyse myös Euroopasta ja yhteisistä asioista, joista päätämme koko Euroopan hyväksi. On laskettu, että jopa 80 % eduskunnan lainsäädännöstä on EU-peräistä, eli ensin neuvoteltu Brysselissä ja vasta sen jälkeen Helsingissä. Yhteisellä EU-budjetilla Lue lisää…

ES: Lausunto EU:n monivuotisesta rahoituskehyksestä

Eurooppalainen Suomi ry Siltasaarenkatu 4, 7. krs. 00530 Helsinki es@eurooppalainensuomi.fi +358 41 432 6510 Eduskunta Eduskunnan suuri valiokunta SuV@eduskunta.fi EUROOPPALAINEN SUOMI RY:N LAUSUNTO ASIA U 45/2018 vp Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksista 1.) ehdotus neuvoston asetukseksi vuosia 2021—2027 koskevan monivuotisen rahoituskehyksen vahvistamisesta (rahoituskehysasetus); 2.) ehdotus neuvoston päätökseksi Euroopan unionin omien varojen Lue lisää…