Epäonnistunut ilmastopuheenjohtaja ja kansalaisyhteiskunnan petetty luottamus

Euroopan unioni on maailman edistyksellisin globaali ilmastotoimija. Tämä ei valitettavasti kerro juuri mitään, sillä rupusakissa edukseen esiintyminen ei tee kenestäkään johtajaa tai vastuunkantajaa sanojen varsinaisessa merkityksessä. Esimerkiksi sovun löytäminen 2050 päästövähennystavoitteesta on osoittautunut yllättävän vaikeaksi, vaikka tieteilijät ovat asettaneet takarajan hiilineutraalille Euroopan unionille vähintään 10 vuotta aikaisemmaksi. Ilmastopolitiikan taso on Lue lisää…

Pohdintaa EU:n turvallisuuspolitiikasta

Turvallisuudentunteemme muodostuu sanoista ja teosta, ja määräytyy vahvasti poliittisessa keskustelussa. Kaikki ne asiat, jotka koetaan turvallisuuden piiriin kuuluviksi, eivät aina automaattisesti aiheuta todellista uhkaa turvallisuudelle tai ole luonteeltaan turvallisuuspoliittisia, sillä turvallisuuspolitiikkaa ja kokemustamme turvallisuudesta määrittää vahvasti turvallistamisen käsite. Turvallistamisella tarkoitetaan asioiden nostamista esiin turvallisuuspoliittisina. Kansainvälisen politiikan tutkimuksessa turvallistamista pidetään yhtenä Lue lisää…

”EU-armeija” on moneen kertaan tyrmätty – joko nyt olisi aika monipuolisemmalle keskustelulle Suomessakin?

Eurooppalaisten johtajien puheet ”EU-armeijasta” on suomalaisessa julkisessa keskustelussa torpattu toistuvasti, yksimielisesti ja yllättävän ponnekkaasti. Varovaisuus on hyvin perusteltua, mutta avoimempi lähestymistapa olisi sekä virkistävä että rakentava. Ensimmäisen kerran kohistiin keväällä 2015. Euroopan komission puheenjohtaja Jean-Claude Juncker oli peräänkuuluttanut yhteisen eurooppalaisen armeijan perustamista, koska se hänen mukaansa viestisi Venäjälle EU:n sitoutumisesta Lue lisää…

Kilpailukykyisempi ja sosiaalisesti eheämpi unioni

Sosiaalisen eheän Euroopan on oltava myös ekologisesti kestävä, oikeudenmukaisella tavalla hiilineutraaliksi pyrkivä Eurooppa. Palkansaajaliike on keskeinen toimija, kun tähän haasteeseen etsitään ratkaisuja. Suomen painotukset oikeusvaltioperiaatteen vahvistamiseen, kilpailukykyisen ja sosiaalisesti eheän EU:n rakentamiseen, Euroopan roolin vahvistamiseen globaalina ilmastojohtajana ja kansalaisten kokonaisturvallisuuden takaaminen ovat kaikki näkyneet eurooppalaisessa keskustelussa ja monet painopisteistä löytyvät Lue lisää…

Kansanedustaja Ville Kaunisto Eurooppalaisen Suomen puheenjohtajaksi EU-juhlavuodelle 2020

Eurooppalaisen Suomen syyskokous valitsi kokouksessaan 3.12.2019 yksimielisesti vuoden 2020 puheenjohtajaksi kansanedustaja Ville Kauniston (Kok.). Puheenjohtajana kansanedustaja Kaunisto johtaa Suomen keskeistä EU- ja Eurooppa-politiikkaan keskittyvää kansalais- ja keskusjärjestöä EU-juhlavuoteen 2020, kun Suomen EU-jäsenyyttä on kestänyt jo neljännesvuosisadan ajan. ”Olen otettu saamastani luottamuksesta. Eurooppalainen Suomi on tärkeimpiä paikkoja Suomessa vaikuttaa vahvemman ja Lue lisää…