KUTSU | EUROOPPALAISEN SUOMEN KEVÄTKOKOUS

Hyvät Eurooppalaisen Suomen jäsenyhteisöjen ja sidosryhmien edustajat,  Eurooppalaisen Suomen sääntömääräistä kevätkokousta ei järjestetty sääntöjen edellyttämällä tavalla tammi-toukokuussa, koska valtioneuvoston päätöksellä julkiset kokoontumiset rajoitettiin kymmeneen henkilöön koronavirustilanteen vuoksi. Kokouksen siirtymisestä ilmoitettiin yhdistyksen jäsenille 19.5.2020. Väliaikainen laki (laki väliaikaisesta poikkeamisesta osakeyhtiölaista, asunto-osakeyhtiölaista, osuuskuntalaista, yhdistyslaista ja eräistä muista yhteisölaeista Covid-19-epidemian leviämisen rajoittamiseksi; 290/2020) on tullut Read more…

SOTEU | Demokratiaviikko | EU:n omat varat

Tällä viikolla Ursula von der Leyen osallistuu Euroopan parlamentin täysistuntoon kesätauon jälkeen keskustelemaan unionin tilasta ja tulevien kuukausien keskeisistä haasteista. Täysistunto pidetään alkuperäisestä suunnitelmasta poiketen Brysselissä. Istunnossa käsitellään mm. EU:n omien varojen järjestelmää, humanitaarista kriisiä Lesbosin saarella, tilannetta Puolassa liittyen oikeusvaltioperiaatteisiin ja maan tilanteeseen sekä EU:n assosiaatiosopimusta Georgian kanssa. Lisäksi Read more…

Valko-Venäjä | Brexit | Euroryhmä

Parlamentin jäsenet ja heidän poliittiset ryhmänsä viettävät tämän viikon valmistautuessaan keskusteluun unionin tilasta ensi viikolla pidettävässä täysistunnossa komission puheenjohtajan Ursula von der Leyenin kanssa. Eri komiteoiden kokouksissa puolestaan keskitytään muun muassa Valko-Venäjän tilanteeseen, rauhanturvaoperaatioihin Libyassa ja Malissa sekä ENVI-valiokunnan raporttiin, jossa käsitellään EU:n ilmastotavoitteita. Maanantaina EU:n ja Yhdistyneen kuningaskunnan neuvotteluryhmät Read more…

Talousarvio | Maatalous | Väestöraportti

Tällä viikolla parlamentin jäsenet osallistuvat valiokuntien kokouksiin, joissa käsitellään muun muassa EU:n pitkän aikavälin talousarviota ja elvytyssuunnitelmaa, omien varojen järjestelmää sekä sosiaalisia oikeuksia, kulttuuria, ihmisoikeuksia ja ulkosuhteita. Maanantaina ja tiistaina Saksassa järjestetään epävirallinen maatalousministerien kokous. Tiistaina komission varapuheenjohtaja Šuica keskustelee Euroopan parlamentin jäsenten kanssa väestörakenteen muutoksista ja sen vaikutuksista. Euroopan Read more…

EU Viikossa | Turun Eurooppa-foorumi

TURUN EUROOPPA-FOORUMI Vuonna 2020 Eurooppa-foorumi järjestetään 27.–28.8.2020. Kolmatta kertaa järjestettävän tapahtuman teemana on Suomen EU-jäsenyyden 25-vuotisjuhlavuosi. Eurooppa-foorumi on alusta yhteiskunnalliselle keskustelulle, jossa pohditaan Suomen tämän hetkistä ja tulevaa roolia Euroopassa ja Euroopan Unionissa pidemmän aikavälin perspektiivistä. Euroooppa-foorumissa tapaavat ihmiset elämän eri osa-alueilta: eri näkemyksiä edustavat poliittiset päättäjät, kansalaisjärjestöt, elinkeinoelämä, työmarkkinajärjestöt, asiantuntijat ja kansalaiset. Read more…